مخصوص خواننده سرگرمی تصویر ترکیه

مخصوص: خواننده سرگرمی تصویر ترکیه سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات قائدی باید پول بیمه دیه مرحوم شاکر را بدهد

این روزها عنوان تصادف رانندگی مهدی قائدی در محافل خبری بسیار مطرح شده است و بازتاب داشته است.

قائدی باید پول بیمه دیه مرحوم شاکر را بدهد

قائدی باید پول بیمه دیه مرحوم شاکر را بدهد

عبارات مهم : قانون

این روزها عنوان تصادف رانندگی مهدی قائدی در محافل خبری بسیار مطرح شده است و بازتاب داشته است.

به گزارش خبر ورزشی، در این میان بعضی ها به استناد مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به حبس او تأکید دارند.

قائدی باید پول بیمه دیه مرحوم شاکر را بدهد

در این رابطه شنیده می شود مهدی قائدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی کرده هست. به همین علت بعضی ها حرف از حبس کشیدن او می زنند در حالی که؛

1- اگر قائدی راننده بوده باشد، عنوان مشمول ماده ۷۱۸ هست. لیکن او گواهینامه رانندگی ندارد. یعنی قانون گذار قاضی را اجبار کرده که بیش از دوسوم حبس یعنی بیش از ۲ سال از ۳ سال را در رأی منظور کند و فی المثل ۲۵ ماه حبس در نظر بگیرد.

این روزها عنوان تصادف رانندگی مهدی قائدی در محافل خبری بسیار مطرح شده است و بازتاب داشته است.

2- مطابق ماده قانون بیمه اضطراری مصوب سال ۱۳۹۵ که تصریح می دارد: در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و بعد از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی جهت بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده است هست، مراجعه کند.

در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد یعنی حتی با وجود این که قائدی گواهینامه ندارد، شرکت بیمه گر خودروی اتفاق دیده باید دیه مرحوم شاکر را در صورت مطالبه والدین او بپردازد، بعد بیمه می تواند این مبلغ را از قائدی خواستار شود.

3- برابر مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ همان قانون در صورت وجود جهات تخفیف از جمله ابراز ندامت متهم در دادگاه می تواند حبس را تا دو درجه تقلیل دهد. مجازات ماده ۷۱۸ در زمره درجه پنج محسوب می شود که با ابراز ندامت و پشیمانی قائدی و احراز آن جهت دادگاه، این حبس به درجه ۷ یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه تقلیل می یابد.

قائدی باید پول بیمه دیه مرحوم شاکر را بدهد

4- با رعایت ماده ۴۶ همان قانون، قاضی اختیار دارد حبس مورد نظر را تعلیق نماید و چنانچه متهم در دوره تعلیق مرتکب جرم دیگری شد، علاوه بر مجازات جدید، مجازات معلق را هم باید تحمل کند.

5- با توجه به جمیع جهات اگرچه همه موارد فوق از اختیارات قاضی است نه الزامات و اجبار قانون و قاضی در اعمال آنها اختیار دارد ولی مجبور نیست آنها را رعایت کند ولی به احتمال فراوان قاضی نسبت به اعمال آنها اقدام خواهد کرد و قائدی به حبس نمی رود. بیمه، دیه مرحوم شاکر را به قیمت وقت قطعیت حکم که احتمالاً سال ۹۷ هست، می پردازد و سپس قائدی باید پول بیمه را بدهد.

این روزها عنوان تصادف رانندگی مهدی قائدی در محافل خبری بسیار مطرح شده است و بازتاب داشته است.

البته تمام این احتمالات، در صورتی است که ثابت شود قائدی پشت فرمان اتومبیل بوده است.

واژه های کلیدی: قانون | مجازات | راننده | قانونی | رانندگی | گواهینامه | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz